Poděkování

Děkujeme všem rodičům za spolupráci a sponzorské dary do naší školky. 

L. Klabačkové, J. Tkáčové a M. Kadlčkové za hračky a panu Milošovi za obrovské dýně.


V úterý 27. 10. si s dětmi uděláme

"STRAŠIDELNÝ BÁL".

Děti si mohou přinést jakýkoli kostým

(čaroděj, strašidlo nebo princezna). 


Milí rodiče,

vybavte prosím své děti do nepříznivého počasí (gumáky, pláštěnky, nepromokavé kalhoty nebo kalhoty náhradní na převlečení). Chodíme i v dešti ven. Délku pobytu venku přizpůsobuje učitelka počasí a individuálním potřebám dětí. 


Covid-19

V souladu s vládními nařízeními ohledně nákazy Covid-19 žádáme rodiče o dodržování následujících pravidel:

  • dítě je do MŠ doprovázeno jednou osobou (nevztahuje se na mladší sourozence přicházejících s rodičem)
  • vstupujte pouze s krytím dýchacích cest (rouška, šátek..)
  • po vstupu do budovy prosím použijte desinfekci
  • v prostorách MŠ se zdržujte jen po nezbytně nutnou dobu

Děkujeme za spolupráci


Rodičovské schůzky

Z důvodu vládních doporučení budou plánované rodičovské schůzky zrušeny a proběhnou pouze písemnou formou. Dokument se všemi důležitými informacemi naleznete ve skříňkách dětí. V případě dotazů se můžete obrátit na pedagogické pracovníky MŠ.


Poděkování

Děkujeme panu Martinu Končitíkovi za darování nové TV pro děti do MŠ.


Sběr přírodnin

Milí rodiče, 

aktuální probírané téma v MŠ je příroda na podzim. Když cestou na procházce s dětmi najdete nějakou přírodninu (šišky, listy, šípky...), tak nám je přineste ukázat do školky. My je na procházkách s dětmi také sbíráme. Přírodniny můžete nechávat v boxu na skříňkách v šatně.

Děkujeme za spolupráci 


Rychlý kontakt

Napište nám

Mateřská škola Slavkov
Slavkov 114, 687 64 Horní Němčí

msslavkov@msslavkov.cz

Zavolejte nám

+420 572 648 851 
+420 607 150 281