Předpokládaný plán akcí

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PODZIM
MŮJ PRVNÍ GÓL - HŘIŠTĚ SLAVKOV - 6.9.2019
RODIČOVSKÁ SCHŮZKA - 11.9.2019
DIVADLO KVĚTINKA - "JEDNA, DVĚ,..." (PRAVIDLA JEDNÁNÍ, CHOVÁNÍ) - 12.9.2019
POHÁDKA V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ
DIVADLO PANÍ JANEČKOVÉ - "O ŘEPĚ ", " O PRASÁTKU" - 31.10.2019

SE SVĚTÝLKY ZA ZVÍŘÁTKY (VEČERNÍ AKCE S RODIČI)
VÝUKOVÝ PROGRAM

ZIMA
ČERTOVSKÁ BESÍDKA S MIKULÁŠSKÝM NADĚLOVÁNÍM - 5.12.2019
DIVADLO KVĚTINKA - "VÁNOČNÍ PŘÍBĚH" - 11.12.2019 (V 9.00 HOD.)
VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ V CHARITNÍM DOMĚ
VÝUKOVÝ PROGRAM
MASOPUSTNÍ KARNEVAL

JARO
TVOŘENÍ RODIČŮ A DĚTÍ - ČARODĚJNICE
VYNÁŠENÍ MORENY
NÁVŠTĚVA PRVNÍ TŘÍDY
VELIKONOCE
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VÝUKOVÝ PROGRAM
FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ
DEN MATEK (TANEČNÍ VYSTOUPENÍ)
VYSTOUPENÍ V OBCI - OSLAVY DNE MATEK
RODIČOVSKÁ SCHŮZKA

LÉTO
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
VÝLET
DEN DĚTÍ - EKOHRÁTKY
SLAVNOSTNÍ PASOVÁNÍ ŠKOLÁKŮ - 9.6.2020 (VE 14.45 HOD.)
VYSTOUPENÍ NA FOLKLORNÍM DNU VE SLAVKOVĚ